Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laadittu: 6.7.2016

1. Rekisterin pitäjä
Rengasmaailma Oy
Hevosenkenkä 3, PL 2, 02661 Espoo
keskus@rengasmaailma.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Sami Horto
Hevosenkenkä 3, PL 2, 02661 Espoo
keskus@rengasmaailma.fi

3. Rekisterin nimi
Markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietolain 8 §:n mukainen asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta, rekisterinpitäjän liiketoiminnan suunnittelu, analysointi sekä markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Auton rekisterinumero
Auton renkaiden huollon kannalta oleelliset tiedot:
Renkaista, vanteista, säilytyspaikoista ja -ajoista

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan itse kotisivujen ja liikkeiden kautta ilmoittamat tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA: ulkopuolelle

9. Rekisterisuojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.